ضريب هوشي - IQ

راهنماي استفاده :

 ابتدا بعد از كامل شدن صفحه گزينه English  را  انتخاب كنيد سپس از منوي بعدي گزينه Start  و در انتها نيز گزينه Start   دوباره انتخاب كنيد.  حال ميتوانيد به مجموع 39 تست كه به صورت پي در پي براي شما مي آيد پاسخ دهيد تست ها به ترتيب از آسان به سخت در نظر گرفته شده اند ، كه تست ها به صورت هشت جوابي هوشمند به همراه نمره منفي مي باشند وهر چه قدر تعداد بيشتري تست را پاسخ دهيد ، پاسخ تست IQ  شما دقيق تر خواهد بود ... و نيز اگر وقت پاسخ گويي به همه تست ها را نداريد ميتوانيد تا آنجا كه قادر به پاسخ هستيد ادامه دهيد  در انتها و پس از پاسخ به همه و يا قسمتي از تست ها با انتخاب گزينه Menu  در گوشه سمت راست صفحه و زدن كليد Send  ميتوانيد پاسخ تست IQ  خود را ببينيد . وقت پاسخ گويي شما به كليه سوالات 40 دقيقه ميباشد. ميتوانيد سوال هايي را كه قادر به پاسخ آن نيستيد رد كنيد و با دكمه فلش به سمت راست در پايين صفحه به سوال بعدي برويد.

مقياس IQ :

پايين تر از 60 بين 60 تا 90 بين 90 تا 110  بين 110 تا 130   بالاتر از 130
 هوش بسيار پايين  هوش  پايين هوش معمولي هوش بالا هوش فوق العاده
Very low IQ Low IQ Normal IQ High IQ Very High IQ